OTOZY

۱۳۹۹/۱۱/۰۱سبقت
سبقت
1399-11-01

#بی_ام_و
قیمت #بی ام و سری 2 کروک 220i 2017:
2,060,000,000 تومان

20,000,000 تومان کاهش نسبت به قیمت قبل در مورخه 1399-10-30
قیمت قبل:2,080,000,000 تومان
🚔@Sebghat_Com
قیمت انواع خودرو در بازار ایران

@MesghalGroup

آدرس سایت


جهت سفارش تبلیغات به کانال
@MesghalAds
مراجعه بفرمایید.
۱۳۹۹/۱۱/۰۱سبقت
سبقت
1399-11-01

#بی_ام_و
قیمت #بی ام و سری 2 کروک 230i 2017:
2,350,000,000 تومان

20,000,000 تومان کاهش نسبت به قیمت قبل در مورخه 1399-10-30
قیمت قبل:2,370,000,000 تومان
🚔@Sebghat_Com
قیمت انواع خودرو در بازار ایران

@MesghalGroup

آدرس سایت


جهت سفارش تبلیغات به کانال
@MesghalAds
مراجعه بفرمایید.
۱۳۹۹/۱۱/۰۱سبقت
سبقت
1399-11-01

#بی_ام_و
قیمت #بی ام و سری 3 320i تیپ 2018 Legend:
2,550,000,000 تومان

50,000,000 تومان کاهش نسبت به قیمت قبل در مورخه 1399-10-30
قیمت قبل:2,600,000,000 تومان
🚔@Sebghat_Com
قیمت انواع خودرو در بازار ایران

@MesghalGroup

آدرس سایت


جهت سفارش تبلیغات به کانال
@MesghalAds
مراجعه بفرمایید.
۱۳۹۹/۱۱/۰۱سبقت
سبقت
1399-11-01

#مرسدس_بنز
قیمت #مرسدس بنز کلاس E200 مدل 2017 - بدون کلید:
5,750,000,000 تومان

150,000,000 تومان کاهش نسبت به قیمت قبل در مورخه 1399-10-30
قیمت قبل:5,900,000,000 تومان
🚔@Sebghat_Com
قیمت انواع خودرو در بازار ایران

@MesghalGroup

آدرس سایت


جهت سفارش تبلیغات به کانال
@MesghalAds
مراجعه بفرمایید.
۱۳۹۹/۱۱/۰۱سبقت
سبقت
1399-11-01

#مرسدس_بنز
قیمت #مرسدس بنز کلاس E200 مدل 2017 - یک کلید:
5,850,000,000 تومان

150,000,000 تومان کاهش نسبت به قیمت قبل در مورخه 1399-10-30
قیمت قبل:6,000,000,000 تومان
🚔@Sebghat_Com
قیمت انواع خودرو در بازار ایران

@MesghalGroup

آدرس سایت


جهت سفارش تبلیغات به کانال
@MesghalAds
مراجعه بفرمایید.

3 4 5 6 7 8 9